News

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เอาจริง! โรงงานผลิตปุ๋ยส่งกลิ่นเหม็น สั่งแก้ไขภายใน 30 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านตะคร้ำเอน โดยเจ้าของโรงงานต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน

นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 12 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าได้รับผลกระทบในเรื่องกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง
    
ขณะที่ ผู้จัดการโรงงานฯ ยอมรับว่าวัตถุดิบดังกล่าวมีกลิ่นแรง แต่ทางโรงงานเห็นว่ามีคุณภาพ และไม่มีสารเคมี จึงนำมาใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการทำปุ๋ย และจากปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น ทางโรงงานฯ จะเร่งแก้ไขปัญหาไม่ให้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณโดยรอบอีก

ทางด้านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับโรงงานฯเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการทำบันทึกข้อตกลงในการดูแลควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็น ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขในระยะเวลา 30 วัน ในส่วนของวัตถุดิบที่มีอยู่ จะต้องเร่งใช้ในการผลิตให้หมด แล้วหลังจากนี้จะตรวจสอบวัตถุดิบที่โรงงานนำเข้ามาทุกล็อต หากพบก็จะระงับการส่งเข้าโรงงานทันที