แบบนี้รู้เรื่อง : การเลือกตั้งสมานฉันท์

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

การเลือกตั้งไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการคัดเลือกคนดีมีคุณธรรมเข้าไปทำหน้าที่ในสภาแทนประชาชน เพราะฉะนั้น 1 สิทธิ 1 เสียงถือว่ามีคามสำคัญมาก ในการที่จะร่วมกันให้การเลือกตั้งเป็น “การเลือกตั้งสมานฉันท์”...

Tag : ความรู้เลือกตั้ง 2562 แบบนี้รู้เรื่อง