เฮ! ครม.อนุมัติ วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. เป็นวันหยุดสงกรานต์ เพิ่มอีก 1 วัน

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน

สำหรับสถานประกอบการต่างๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา ส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน จะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

Tag : วันหยุดสงกรานต์ สงกรานต์ เพิ่มวันหยุดสงกรานต์