News

ครม.ประกาศให้วันที่ 12 เม.ย.62 เป็นวันหยุดสงกรานต์ เพิ่มอีก 1 วัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชบายการบริหารประเทศ ให้คณะรัฐมนตรีนึกถึงและทำให้ประชาชนมีความสุข

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชบายในการบริหารประเทศ โดยทรงขอให้คณะรัฐมนตรีนึกถึงประชาชนเป็นหลัก ทำให้ประชาชนมีความสุข มีทางออกและมีทางเลือก ส่วนการแก้ไขปัญหาสังคมนั้น ทรงรับสั่งว่าสามารถบรรเทาเบาบางโดยการสร้างวินัยให้กับประชาชน  

ด้าน พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรียังแนะแนวทางเพิ่มเติม โดยนำจิตอาสาขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอีกด้วย
              
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบกำหนดวันศุกร์ที่ 12 เมษายนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชน   
              
ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้ปี 2562 มีวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ 2 วัน เพิ่มจากเดิมที่ประกาศในวันที่ 6 พฤษภาคมไปแล้ว

ส่วนกรณีที่มีข่าว กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามความผิดมาตรา 92 วรรค 2 นั้น ล่าสุดมีเอกสารชี้แจงจาก กกต. ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กกต. และเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการ กกต.จะแถลงข่าวให้ทราบต่อไป