สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่ง ให้ครม.นึกถึงประชาชนเป็นหลัก

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 18:49 น.

Views

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (12 ก.พ.62) ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชบายในการบริหารประเทศ โดยให้คนไทยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระองค์ท่านเห็นความสำคัญของประชาชน ท่านมีรับสั่งมาว่า ให้เห็นว่าในการทำงาน ขอให้คณะรัฐมนตรี นึกถึงประชาชนเป็นหลัก ทำให้ประชาชนมีความสุข มีทางออกและมีทางเลือก ส่วนการแก้ปัญหาสังคมของประเทศให้เน้นการสร้างวินัยให้กับประชาชน

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวว่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนทุกคนมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ของประเทศ มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและเป็นอัตลักษณ์ของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศชาติได้ โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนประเด็นสำคัญ คือการนำเอาจิตอาสาไปขับเคลื่อนให้กลับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน หากช่วยเหลือได้ จะนำจิตอาสาช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆทั้งด้านผลผลิต และ การเกษตร ก็จะเป็นโครงการที่ดีช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่เหล่า โดยจะเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการ เอกชน ในการรวมพลัง ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในประเทศเพื่อให้ยกระดับมีฐานะที่เท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำและลดช่องว่าง

Tag : พระราโชบาย บริหารประเทศ นึกถึงประชาชน