News

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแจกันดอกไม้แก่นักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ

วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของ นางสาววลัยลักษณ์ สินศิริ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา บริเวณถนนสายเชียงม่วน-ดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นางสาววลัยลักษณ์ สินศิริ เป็นนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด