สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร โดยจังหวัดตากได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน แผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็น

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว