หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของ ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ ท่านผู้หญิงวรามาศ สุนทรภัค พร้อมด้วย คุณหญิงรุ่งรัฐ แสงดิษฐ์ คุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมบังคับคดี, ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การมหาชน, กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาภูไทดำ จังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะ ไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพร ถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี