News

คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดวันนี้ มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ พลอากาศเอกอนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และครอบครัว, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก, โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด