ส่งออกขยายตัวต่ำสุดในรอบ 3 ปี หลังเงินบาทแข็งค่า

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินภาวะการส่งออกไทยปี 2562 ภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่ามูลค่าส่งออกไทยในปีนี้จะอยู่ที่ 263,596 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวราว 4.4% ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 3 ปี

โดยสงครามการค้ายืดเยื้อ, ทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และยุโรป, ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน, ราคาน้ำมัน, ราคาสินค้าเกษตร ที่มีแนวโน้มลดลง และการที่สหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP (Generalized System of Preferences) สินค้าไทย 11 รายการ ล้วนเป็นปัจจัยลบต่อภาคการส่งออก ส่วนปัจจัยบวก ได้แก่ การที่สหภาพยุโรป ปลดใบเหลืองประมงไทย และสหรัฐฯ ยืดเวลาการขึ้นภาษีสินค้าจากจีน ออกไปอีก 90 วัน

สำหรับสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นปี กระทั่งส่งผลให้เงินบาทของไทยแข็งค่ามากสุดในเอเชีย โดยค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นทุกๆ 1% จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยลดลง 0.14% ซึ่งคาดว่าปีนี้เงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง ในระดับ 31-32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับที่แข็งค่าสุดในรอบ 6 ปี โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่นๆ ในอาเซียนมีแนวโน้มแข็งค่าจากการไหลเข้าของเงินทุน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการปรับตัวด้านการลงทุนจากสงครามการค้า และความไม่มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจยุโรป

ด้านกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม ยอมรับว่าค่าเงินบาทในขณะนี้อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME (Small and Medium Enterprises) กว่า 3,000,000 ราย แต่ไม่ต้องวิตกกังวลเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว