คู่รักขอพรช่วงเทศกาลแห่งความรักภาพ ปู่ม่านย่าม่าน จ.น่าน

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ที่วัดภูมินทร์ ในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้าไปชมความสวยงามของศิลปะสมัยล้านนารูปแบบต่างๆ ที่อยู่ภายในวัด โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไป ส่วนใหญ่จะเป็นคู่รักที่เลือกช่วงเวลาของเทศกาลแห่งความรัก เข้าไปกราบไหว้ขอพรและถ่ายรูปคู่กับภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่าง "ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบันลือโลก" ที่ได้รับสมญานามจากชาวน่านว่าเป็นสัญลักษณ์แทนความรักที่ยั่งยืน เหมือนอายุภาพวาดที่อยู่คู่กับวัดมาไม่ต่ำกว่า 150 ปี

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้าไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝ่ายชายก็อดไม่ได้ที่จะเลียนแบบท่ายกมือป้องปากกระซิบข้างหูฝ่ายหญิง เหมือนกับภาพวาดปู่ม่าน ย่าม่าน เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งนักท่องเที่ยวบางคู่ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าเดินทางมาที่วัดภูมินทร์เพื่อไปถ่ายรูปกับภาพวาดของปู่ม่านย่าม่าน ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 แล้ว

นอกจากความสวยงามของภาพวาดปู่ม่านย่าม่านแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินไปชมความสวยงามของซุ้มลีลาวดีบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งถือเป็นอีกจุดไฮไลท์ที่มีความสวยงาม