ศรัทธาชาวไทย ลาว ร่วมแห่พระอุปคุต จ.นครพนม

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ภาพของนางรำที่มีลีลาอ่อนช้อย ร่ายรำไปตามจังหวะเสียงดนตรีพื้นบ้าน เป็นความงดงามที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธา ในขบวนแห่พระอุปคุต ที่จังหวัดนครพนม
              
โดยชาวไทย และชาวลาวนับแสนคน ได้เข้าร่วมในขบวนแห่พระอุปคุต ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2562 ที่วัดพระธาตุพนมวรวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถือเป็นพลังศรัทธาที่ได้ร่วมกับงานบุญครั้งใหญ่ในชีวิต โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวอีสาน ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 40 ปี
              
สำหรับพระอุปคุต ตามตำนาน และความเชื่อ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้บำเพ็ญเพียรใต้ท้องสมุทร และมีพิธีฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้อัญเชิญพระอุปคุตมาจากมหาสมุทร เพื่อช่วยปกป้องคุ้มภัย และให้พิธีการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งมีการจำลองพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากแม่น้ำโขง เพื่อมาประดิษฐานในวัด เพื่อให้ปกปักรักษา ให้การเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ที่เข้าร่วมขบวนแห่พระอุปคุต ถือเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิต
              
ที่วัดป่าธรรมพิทักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การบวชชีพราหมณ์ การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ และการแสดงแสงสีเสียง เพื่อเป็นการส่งเสริม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
              
โดยพระธาตุพนมจำลอง สืบเนื่องจากชิ้นส่วน และวัตถุมงคลขององค์พระธาตุพนมองค์เดิม ซึ่งเคยพังทลายลงมา ซึ่งมีการใช้วิธีเสี่ยงทาย ปรากฏว่าวัดป่าธรรมพิทักษ์ ได้รับอนุญาตให้นำมาประดิษฐาน จึงถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นการเฉลิมฉลองสมโภชองค์พระธาตุพนมจำลอง