ปิ่นอาสา...อาชีวะทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 01:09 น.

Views

คณะครู นักเรียน-นักศึกษาจิตอาสา ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองได้มาร่วมแรงร่วมใจกันปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันขยะ  ไม่ให้เข้ามารบกวนการทำงานบำบัดน้ำเสียของเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ  "จิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน" ที่คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร

เครื่องกลเติมอากาศช่วยทำให้แม่น้ำสะอาดมากขึ้น  จากน้ำที่เน่าเสียก็ค่อยๆเป็นน้ำมีคุณภาพดี ลดกลิ่นเหม็นและทำให้สภาพแวดล้อม  ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมฝั่งคลองดีขึ้น   แต่ปัญหาที่ตามมาคือขยะที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำได้เข้ามารบกวนส่งผลให้การทำงานของมอเตอร์มีประสิทธิภาพลดลง

น้องๆต้องเสียสละเวลาเรียนลงพื้นที่มาด้วยความสมัครใจ อาสาช่วยกัน บางคนมาหลายๆวันติดกันจนทำให้แสบจมูกมีอาการคอแห้งจากมลพิษทางน้ำและอากาศ มีบางคนเคยพลัดตกจากเรือก็มี

การดูแลรักษาทรัพยากรเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม น้องๆกลุ่มนี้เป็นเพียงปลายทางในการแก้ปัญหา แต่ต้นทางที่จะช่วยได้อย่างยั่งยืน คือเราทุกคนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง