หมอกควันไฟป่าวิกฤตปกคลุมเมืองเชียงใหม่

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจาก จุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพฯ : ฝุ่นหมอกควันจากไฟป่า และการเผาตอซัง ฟางข้าวในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ ได้ลอยปกคลุมพื้นที่ 3 ตำบลเมืองเชียงใหม่แล้ว ส่งผลค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดงเป็นวันที่ 2...