จังหวัดพะเยา มีการจัดทำเสวียนเก็บวัชพืชลดการเผา

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

จากสภาพอากาศ ที่มีหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่จากไฟป่า และการเผาตอซัง ฟางข้าว หรือวัชพืชในไร่นา เริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพ หน่วยงานในจังหวัดพะเยา ได้คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ จึงได้ใช้วิธีลดการเผาใบไม้ วัชพืช ตามบ้านเรือน หรือตามสำนักงาน และยังได้ประโยชน์จากการนำไปทำปุ๋ยหมักอีกด้วย

นายปริญญา โศภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้ส่งเสริมให้แต่ละชุมชน และสำนักงานทุกแห่ง จัดทำเสวียนไม้ไผ่ขึ้น โดยการนำไม้ไผ่มาสานเป็นวงกลม ครอบบริเวณรอบโคนต้นไม้ไว้ เพื่อสำหรับเก็บใบไม้ ใบหญ้า หรือเศษวัชพืช ที่มีการเก็บกวาดภายในบ้านหรือสำนักงาน แล้วปล่อยทิ้งไว้ จากนั้น ราดด้วยน้ำชีวภาพเพื่อให้ย่อยสลายเร็วขึ้น กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยลดการเผาขยะ ใบไม้ ไม่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่