ณัฐชนน Love เลย : ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบางเดชะ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 17:01 น.

Views

ณัฐชนน  Love เลย วันนี้ พาไปศึกษาเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแบบฉบับพื้นบ้าน และชมพิพิธภัณฑ์หมอไทย หมอหลวงสมัยรัชกาลที่ 5 เรียนรู้วิธีการรักษาผู้ป่วยตามแบบฉบับหมอโบราณ ติดตามพร้อมกัน

"เขตเมืองเก่า เล่าประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงดงาม บริบูรณ์ผลไม้ หลากหลายแหล่งท่องเที่ยว เชี่ยวชาญสมุนไพร" เป็นคำขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีสถานที่สำคัญตั้งอยู่ คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยเป็นอย่างดี

ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ ภายใต้แนวคิด พึ่งพาตนเอง อนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนมีการพี่งพาตนเอง สามารถดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพรไทยและศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ในภูมิภูเบศรแห่งนี้ มีการจัดสวนสมุนไพรไทยตามกลุ่มโรคและอาการ ได้แก่ กลุ่มบำรุงร่างกาย กลุ่มแก้ปวดเมื่อย แก้อักเสบ กลุ่มดูแลระบบประสาทและสมอง เป็นต้น รวมถึงกลุ่มรส และกลุ่มสมุนไพรที่ให้สีและกลิ่นที่สามารถทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยสวนสมุนไพรนี้จะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้มาเยือนและใช้ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นหลัก

พิพิธภัณฑ์หมอยา (หมื่นชำนาญแพทยา) เรือนไม้เดิมของหมอพลอย หมอหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือนไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีหลังนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของที่นี่ จัดแสดงและบอกเล่าเรื่องราวของศาสตร์การดูแลสุขภาพของคนสมัยอดีต ผ่านแนวคิด "บ้านเป็นยา" สร้างสมดุลให้กับธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย ผ่านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์เหนือธรรมชาติ และการคูณธาตุเจียดยาปรับธาตุเฉพาะราย ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก

โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรื่องสมุนไพรไทยเข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ให้คนไทยหันมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและบางชนิดกำลังจะสูญหาย ที่สำคัญไปกว่านั้นจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพรไทยที่สรรพคุณไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันเลย เห็นแบบนี้บอกได้คำเดียวว่า...ณัฐชนน Love เลย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ณัฐชนน Love เลย ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบางเดชะ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร พิพิธภัณฑ์หมอไทย สมุนไพร