กทม.และปริมณฑล ค่าฝุ่นตอนกลางวันเพิ่มขึ้น

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 13:51 น.

Views

กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 12.00 น. โดยปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา 7.00 น.

ทั้งนี้ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

Tag : เกาะติดวิกฤตฝุ่นพิษ ฝุ่นละออง PM25