บิณฑบาตทางการเมือง : อยากให้คนไทยอดทน และช่วยกันพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

อยากให้คนไทยอดทน และช่วยกันพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย การเลือกตั้งจะมีความหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนไทยและนักการเมือง ไม่อยากให้เหมือนกับบางประเทศที่มีการเลือกตั้งแต่ไม่มีความหมายอะไร

ข้อคิดจาก ศ.วิริยะ นามสิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Tag : บิณฑบาตทางการเมือง