คอลัมน์หมายเลข 7 : กระทรวงมหาดไทย ชี้รถดูดฝุ่น จ.ตาก ผิดไม่ร้ายแรง

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ท้องถิ่นจังหวัดตาก เปิดเผยผลสอบของคณะกรรมการหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งใช้เวลาสอบสวนยาวนานจะครบอายุความ 10 ปี ในเดือนมีนาคมนี้ พบความประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบชดใช้เงินแผ่นดินกว่า 90 ล้าน บาท จากการจัดซื้อรถดูดฝุ่น จำนวน 112 คัน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยปี 2552 แต่ใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ เก็บกวาดไม่สะอาดต้องมีคนทำงานซ้ำซ้อน ผู้นำท้องถิ่นที่รับรถไปจึงจอดรถทิ้งไว้ที่ อบต. 

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เกาะติดเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2556 นายก อบต. หลายแห่ง ยืนยัน จังหวัดตากมีหนังสือให้ไปรับมอบครุภัณฑ์ ทั้งที่ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้น หากต้องการส่งคืน ท้องถิ่นต้องจ่ายค่าซ่อมเอง

ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ย้ำชัด รถดูดฝุ่นไม่มีประสิทธิภาพแต่แรก แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างขยายผลในระดับนโยบาย

ล่าสุดกระทรวงมหาดไทย  เห็นด้วยตามที่จังหวัดตากเสนอมา ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางชี้ขาด

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7