กกต.ชงยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้ว

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 13:45 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เผยแพร่เอกสารข่าวเรื่อง กกต.มีมติยื่นคำร้อง "ยุบพรรค ทษช." เนื้อหาระบุถึงการประชุม กกต. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ กกต.เห็นว่ากรณีพรรคไทยรักษาชาติ เสนอบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี ดำเนินการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 92 โดยวันนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดี ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ แทน กกต.ด้วย

Tag : กกต.ชงยุบพรรคไทยรักษาชาติ การเลือกตั้ง 62