News

ต้นสังกัดขอโทษ พนักงานสายการบินด่านักท่องเที่ยว

หลังจากเพจเฟซบุ๊ก "Red Skull ช่วยเหลือเหยื่อจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม" โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่จุดตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องกำลังมีอารมณ์รุนแรง และตะคอกใส่นักท่องเที่ยว จนโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวอย่างรุนแรง นั้น

ล่าสุดสายการบิน นิวเจนแอร์เวย์ส ซึ่งเป็นต้นสังกัด เจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่คนดังกล่าว ได้ทำหนังสือขอแสดงความเสียใจและขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

จากกรณีเหตุการณ์ที่มีการส่งเรื่องร้องเรียนมายังสายการบิน นิวเจนแอร์เวย์ส กับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นดินสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณีดังกล่าวทางสายการบินจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบของทางบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในกรณีเช่นนี้อีก

ทางสายการบินตระหนักในคุณค่าและคำนึงถึงการให้บริการกับผู้โดยสารเป็นอันดับแรกจึงเรียนมาเพื่อขออภัยต่อความบกพร่องในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้ามา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความเสียใจและขออภัยเป็นอย่างสูง
สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส