แบบนี้รู้เรื่อง : วัยรุ่นมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

การเลือกตั้งครั้งนี้กำหนดให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ตื่นตัวมากในการไปใช้สิทธิในวันที่ 24 มีนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสไปใช้สิทธิเลือกตั้ง...

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง ความรู้เลือกตั้ง 2562