บิณฑบาตการเมือง : เลือกคนดีไปพัฒนาประเทศ

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของผม อยากทำหน้าที่พลเมืองดี ออกไปใช้สิทธิและเชิญชวนให้ทุกคนเลือกคนดีไปพัฒนาประเทศ"... ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ นักแสดง

Tag : บิณฑบาตการเมือง