เดินหน้าประเทศไทย : โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน สร้างบ้านมั่นคง ชุมชนแข็งแรง

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 18:14 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน สร้างบ้านมั่นคง ชุมชนแข็งแรง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีกร : อภิญญา บุญยะประณัย

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 13 กพ 62 โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน สร้างบ้านมั่นคง ชุมชนแข็งแรง โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ อภิญญา บุญยะประณัย