สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินก่อสร้างบ้าน และสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนที่ถูกไฟไหม้บ้านเรือนบนเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรชาวเลมอแกนที่ถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินก่อสร้างบ้าน และสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวชาวเลมอแกน ณ ศาลาอเนกประสงค์อ่าวบอน เกาะสุรินทร์ใต้ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดย พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องปั่นไฟ เต็นท์นอน, แผ่นปูนอน และผ้าห่ม ไปมอบแก่ชาวเลมอแกน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้นำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดมิได้
              
โอกาสนี้ ยังได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านพักอาศัย และให้กำลังใจครอบครัวชาวเลมอแกน พร้อมตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน ให้กำลังใจหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านหลังแรก รวมทั้งดูพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินก่อสร้างบ้าน ชาวเลมอแกน ไฟไหม้บ้าน เกาะสุรินทร์ เกาะสุรินทร์