หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดทั้งวันมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว อาทิ สำนักวิจัยวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พร้อมผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่, สมาคมแม่บ้านมหาดไทย, นายวิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง, กรมสรรพากร, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน และคณะฝ่ายบริหารฯ, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

Tag : ถวายพระพร ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี