หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ตลอดวันนี้ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อาทิ ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมนามธารีสังคัต แห่งประเทศไทย, สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทย, ศาลแพ่งกรุงเทพใต้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จำกัด, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, และกรมศิลปากร

Tag : ถวายพระพร ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ