News

PM2.5 ลามภาคเหนือ-อีสาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เตือน ปชช.สวมหน้ากาก

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย
บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เริ่มมีหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมหนาแน่น วัดค่าฝุ่นละอองได้ 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

เตรียมประสานทำฝนหลวง ลดปัญหาฝุ่นละออง จ.ลำพูน
จังหวัดลำพูน สภาพอากาศยังอยู่ในสภาวะวิกฤต ตรวจวัดสภาพอากาศตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 พุ่งสูงขึ้นถึง 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทางศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน จึงประกาศให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ควรงดการออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมกันนี้ เตรียมประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อจัดทำฝนเทียมแก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานโดยเร็ว

ตรวจจับควันดำ แก้ปัญหาฝุ่นละออง จ.นครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงสุดที่อำเภอบัวใหญ่ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าสาเหตุหลักมาจากก่อสร้างรถไฟทางคู่ ที่เกิดปัญหามายาวนาน แม้จะมีการแก้ปัญหาโดยการฉีดน้ำราดถนน แต่เมื่อเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายซ้ำขึ้นมาอีก จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังสะสมยาวนาน

ขณะเดียวกัน การใช้รถควันดำเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง กรมการขนส่งทางบก จึงร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และตำรวจทางหลวง ตรวจจับค่าควันดำของรถยนต์ในพื้นที่เสี่ยง พบว่ารถส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก และรถกระบะขนส่งสินค้า

ค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับดีขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับสีส้ม จ.ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น แม้จะมีปฏิบัติการฝนหลวงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เพื่อให้ฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอเมือง แต่ประสบกับทิศทางลม ทำให้ฝนไปตกในพื้นที่อำเภอชุมแพ และอำเภอมัญจาคีรี แต่ก็ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ และค่าฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงต่อเนื่อง โดยขณะนี้ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ