รายงานพิเศษ : วัดค่าฝุ่นละอองเคลื่อนที่ ชั่วโมงเร่งด่วน

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 07:02 น.

Views

นักวิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำทีมข่าวช่อง 7HD พร้อมเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ไปวัดค่าฝุ่นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนใจกลางเมือง ผลจะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

เครื่องวัดฝุ่นที่ สจล. นำมาใช้ครั้งนี้ เป็นเครื่องวัดฝุ่นแบบเคลื่อนที่ ได้มาตรฐานนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา โดยสามารถวัดฝุ่น และรายงานผลทันทีในชั่วโมงเร่งด่วนขณะนั้น

พื้นที่เป้าหมายที่จะทำการตรวจวัดมีทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ บริเวณทางเท้าที่ประชาชนสัญจรไปมา บริเวณป้ายรถประจำทาง และสุดท้าย บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งทุกจุดมีค่า PM2.5 ไม่ต่ำกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อธิการบดี สจล. เสนอมาตรการ โดยเฉพาะบริเวณป้ายรถประจำทาง และสถานีรถไฟฟ้า ว่าควรมีวิธีการระบายฝุ่นในขณะที่การจราจรคับคั่ง เช่น ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นน้ำในจุดที่มีผลกระทบ ส่วนรถขนส่งสาธารณะ ให้คงมาตรการควบคุมรถควันดำไม่ให้ออกมาวิ่ง และจอดแช่นาน ๆ รวมถึงเร่งผลักดันนโยบายเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็น ยูโร 5 ยูโร 6 ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM 2 5 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น วัดค่าฝุ่นละอองเคลื่อนที่ วัดค่าฝุ่นละออง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล เครื่องวัดฝุ่น