เผยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วันที่ 14 ก.พ.62 หลายพื้นที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 07:02 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.

พื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ
-ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี       82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
-ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                            74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
-ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี                     72 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
-ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี                           68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
-ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                        67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
-ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ      65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
-ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร      62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
-ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                    59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
-ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร       59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ปัญหาฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่นPM25 ค่าฝุ่นวันนี้