ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าแก้หนี้บัตรเครดิต

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ จะขยายขอบเขตให้ลูกหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือนอนแบงก์ (Non Bank) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จากโครงการระยะที่ 1 ครอบคลุมเฉพาะหนี้ของธนาคารพาณิชย์
             
โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการนอนแบงก์ แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วอย่างน้อย 8 ราย ที่ผ่านมาโครงการคลินิกแก้หนี้ ได้ให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ไป 33,900 ราย มีลูกหนี้ที่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำเร็จแล้ว 1,087 ราย ครั้งนี้จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม จากเดิมคุณสมบัติของผู้เข้าโครงการต้องเป็นหนี้ NPL (Non-Performing Loan) ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 ปรับเป็นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 และปรับเกณฑ์ความสามารถในการชำระหนี้ และวิธีการชำระหนี้ให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้แต่ละรายมากขึ้น
           
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เปิดให้ลูกหนี้ผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี เช่น ลูกหนี้ที่มียอดหนี้ 100,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต้นเพียงเดือนละ 1,200 บาท และลูกหนี้ที่มียอดหนี้ 50,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 600 บาท
           
ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เตรียมปรับหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากกรมสรรพากรปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ส่งผลให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม มีภาระภาษีด้วย
         
กระทรวงการคลังจึงเสนอให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษี ก.ล.ต.จึงมีแผนปรับหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวม เพื่อส่งเสริมการออมเงินเพื่อเกษียณอายุของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ