ก.เกษตรฯ ค้านใช้สารเคมีอันตรายในพืช

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้สารเคมี 3 ชนิดในประเทศ ได้แก่ พาราควอต (Paraquat), ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) โดยสาระสำคัญ คือ การแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย กับการใช้สารเคมีอันตรายต่อมนุษย์ในการทำการเกษตร พร้อมจะแนบข้อเสนอ เพื่อเป็นทางเลือก ให้เกษตรกร เช่น กระทรวงเกษตรฯ จะออกประกาศเขตห้ามจำหน่าย หรือครอบครองสารเคมีอันตรายดังกล่าว อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ เบื้องต้นจะจำกัดในพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งหากการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นด้วย จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันหลังประกาศราชกิจจาฯ

ทั้งนี้ย้ำว่า การแสดงจุดยืนครั้งนี้ เพื่อต้องการคุ้มครองประชาชนและพร้อมต่อสู้ หากภาคเอกชนร้องศาลปกครอง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเสนอให้มีการยกเลิกการใช้พาราควอตภายในระยะเวลา 1 ปี หากไม่มีการดำเนินการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอต่อรัฐบาล ให้มีการดำเนินการตามคำวินิจฉัย หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ จึงต้องจับตามองการลงมติที่จะมีขึ้นในวันนี้ว่าผลจะออกมาอย่างไร