ประชุมวิชาการ IEEE PES GTD ASIA 2019

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 01:07 น.

Views

ซึ่งไม่เพียงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย แต่ยังเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียด้วย โดยได้รับความไว้วางใจองค์กรที่รวมองค์ความรู้ และบุคคลากรด้าน ไฟฟ้า และพลังงานระดับโลก ที่ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี อย่าง IEEE Power & Energy  Society สำนักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา ให้จัดประชุมวิชาการ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562

ภายในงาน จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านระบบผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล มีผู้ประกอบการชั้นนำจากทุกมุมโลก   มาแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทุกรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพลังงานในอนาคต รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม