กระทรวงพาณิชย์ยกระดับคุ้มครองปลากัดไทย

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทย ซึ่งมีชื่อสามัญว่า "Siamese Fighting Fish" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ไปก่อนหน้านี้ นั้น
              
เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมของไทย ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ซึ่งมีสาระสำคัญ ในการป้องกันปัญหาการขโมยทรัพยากรพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบ หรือที่เรียกว่าปัญหาโจรสลัดชีวภาพ (Bio-Piracy) นั่นเอง รวมทั้งจะเดินหน้าเร่งรัด ให้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพยากรทางพันธุกรรมภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO : World Intellectual Property Organization) เพิ่มเติมด้วย
              
ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกต หากชาวต่างชาตินำปลากัดไทยไปจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ แม้แต่บางประเทศที่อนุญาตให้นำสัตว์ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ แต่ก็มีกระบวนการคัดค้าน และเพิกถอนการจดทะเบียนตามขั้นตอนของกฎหมายประเทศนั้นๆ เช่นกัน กรณีดังกล่าวหากเกิดขึ้นไทยเองก็มีสิทธิ์ในการยื่นคัดค้าน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนได้          
              
ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกรับทราบว่า "ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย