ตรวจจับรถควันดำ แก้ปัญหาฝุ่นละออง จ.นครราชสีมา

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 06:59 น.

Views

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงสุดที่อำเภอบัวใหญ่ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าสาเหตุหลักมาจากก่อสร้างรถไฟทางคู่ ที่เกิดปัญหามายาวนาน แม้จะมีการแก้ปัญหาโดยการฉีดน้ำราดถนน แต่เมื่อเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายซ้ำขึ้นมาอีก จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังสะสมยาวนาน

ขณะเดียวกัน การใช้รถควันดำเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง กรมการขนส่งทางบก จึงร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และตำรวจทางหลวง ตรวจจับค่าควันดำของรถยนต์ในพื้นที่เสี่ยง พบว่ารถส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก และรถกระบะขนส่งสินค้า

Tag : สนามข่าว 7 สี ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นละออง นครราชสีมา ฝุ่นละออง PM 25 รถควันดำ ฝุ่นพิษ PM 25