รายงานพิเศษ : ค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่เดียวกันแต่ต่างกัน

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 11:16 น.

Views

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ได้มีเพียงของกรมควบคุมมลพิษเท่านั้น ยังมีสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายจุด

แต่ละสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองชนิดและขนาดต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ โดยเครื่องวัดคุณภาพอากาศ จะมีหัวดูดอากาศตามขนาดของฝุ่นแต่ละชนิด เพื่อดูดฝุ่นผ่านกระดาษกรองที่มีประสิทธิภาพกรองฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอนได้ เมื่อกระดาษกรองกักเก็บฝุ่นจนครบ 24 ชั่วโมง ก็จะนำมาหาค่าฝุ่นตามสูตร ทำให้ค่าฝุ่นที่ได้รับเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซึ่งต่างจากการวัดค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์ที่วัดได้จากพื้นที่ต่างๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ความแตกต่างของค่าฝุ่นที่วัดได้ในแต่ละพื้นที่ยังขึ้นอยู่อีกหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของกระแสลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ การก่อสร้าง แม้แต่ระดับความสูงของเครื่องวัด หากตั้งในพื้นที่เดียวกันแต่ตั้งในระดับความสูงต่างกันค่าฝุ่นที่วัดได้ก็ต่างกัน เพราะปัจจัยแวดล้อมโดยรอบเครื่องวัดต่างกัน

โดยเฉพาะเขม่าควันรถจากเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ขณะรถติดกับรถที่กำลังเคลื่อนตัวออก ซึ่งวัดจากพื้นที่เดียวกันแต่ค่าฝุ่นต่างกัน

นอกจากปัจจัยแวดล้อมแล้ว เครื่องวัดค่าฝุ่นเป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกค่าฝุ่นที่เกิดขึ้น โดยเครื่องวัดต้องได้มาตรฐานสากล มีแผ่นกรอง มีระบบเซนเซอร์ มีระบบการอ่านค่า และมีระยะเวลาตรวจเช็ก ซึ่งต่างจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็กที่นิยมซื้อมาพกพากันตอนนี้ แม้จะอ่านค่าฝุ่นได้แต่ก็มีไว้ใช้เพื่อความสบายใจเท่านั้น

การพกพาเครื่องวัดฝุ่นอาจจะเป็นทางเลือกของหลายคนที่นำมาใช้ในช่วง "วิกฤตฝุ่นกลืนเมือง" แต่ควรตรวจสอบข้อมูลค่าฝุ่นจากแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วย และปฏิบัติตนตามคำแนะนำ สวมหน้ากากอนามัยให้เหมาะสม เพราะฝุ่นขนาดจิ๋วมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าที่หลายคนคิด

Tag : เกาะติดข่าวดัง