เร่งแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันเมืองเชียงใหม่

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 11:16 น.

Views

รายงานสดจากบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ : เข้าสู่วันที่ 3 ฝุ่นหมอกควันจากไฟป่าในหลายพื้นที่ยังคงปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่...