ศาลปกครองรับไต่สวนฯ "วอยซ์ทีวี" จอดำ พรุ่งนี้ 10 โมง

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 12:01 น.

Views

นายประทีป คงสิบ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ช่อง 21 พร้อมด้วยฝ่ายกฏหมาย เดินทางมายังศาลปกครอง ยื่นฟ้องระงับคำสั่งฉุกเฉินให้คุ้มครองสถานีฯ กลับมาออกอากาศได้ หลัง กสทช. พักใบอนุญาตทั้งช่อง 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-27 ก.พ.นี้ โดยให้เหตุผลว่า มีการออกอากาศรายการที่ขัดกับหลักกฏหมาย กระทบความมั่นคงของรัฐ  มี 3 ประเด็นที่ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฯ คือ การปิดสถานีสร้างความเสียหายต่อธุรกิจอย่างรุนแรง, และเมื่อมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญสื่อควรได้ทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลหลายด้านแก่ประชาชน, และมั่นใจว่า วอยซ์ทีวี มีการนำเสนอเนื้อหาเป็นไปตาม พ.ร.บ.กสทช.

ทั้งนี้ มองว่า วอยซ์ทีวี ได้รับการปฏิบัติด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมเพราะมีการใช้ประกาศคำสั่งของ คสช. 2 ฉบับที่มีการจำกัดการรายงานข้อมูลข่าวสาร ที่ผ่านมาสถานีฯ ถูกเรียกชี้แจงการทำงานในฐานะสื่อมวลชนตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีการรัฐประหารปี 2557 ทั้งที่สถานีฯทำรายการเชิงวิเคราะห์ข่าวมาตั้งแต่ปี 2552 แล้ว ดังนั้น จึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกคำสั่งของ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 เพราะหัวหน้า คสช.ที่เป็นผู้ออกคำสั่งขณะนี้ได้เข้าสู่การเลือกตั้งแล้ว

โดยการสั่งปิดสถานีฯ 15 วันครั้งนี้ สร้างความเสียหายต่อองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจมูลค่ากว่า 76 ล้านบาท ซึ่งในกระบวนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจะดำเนินในลำดับถัดไป


ล่าสุด ศาลรับคำร้องไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราว กรณีวอยซ์ทีวี จอดำ วันพรุ่งนี้ (15 เม.ย.62) เวลา 10.00 น.