ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อประชาชน

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 12:19 น.

Views

หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา ออกมาประกาศเตือน ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.นี้ สภาพอากาศและลมจะค่อนข้างนิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นที่สะสมอยู่นั้น อาจกลับมาอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าฝุ่นในวันที่ 13 และ วันที่ 14 ผ่านทางกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีปริมาณสูงขึ้นเกือบทุกพื้นที่ตรวจวัด โดยเฉพาะช่วงเวลากลางวันค่าจะสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และแน่นอนว่าจากการคาดการณ์ว่าวันนี้ค่าฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีก ส่งผลให้ในพื้นที่กรุงเทพมหนาคร และปริมณฑล 41 จุดมีค่าฝุ่นเพิ่มขึ้น โดยมี 35 จุดอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  และอีก 8 จุดอยู่ในสภาวะอากาศปานกลาง

ทั้งนี้ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินมาตรฐาน ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลากหลายอาชีพ ที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางฝุ่น หรือสัญจรไปมา พบว่า หลายคนยังมีความกังวลกับสถานการณ์ฝุ่นที่เป็นอยู่ขณะนี้ จึงป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถใส่ได้ตลอดเวลา ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอาการเจ็บ หรือเคืองคอ และจมูก

นอกจากนี้เสียงของประชาชนยังระบุว่า อยากให้ทุกคนหันมาช่วยกันลดฝุ่น โดยเริ่มจากตนเอง เพราะฝุ่นก็เกิดมาจากทุกคน รวมทั้งการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะยาวอีกด้วย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่า ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.นี้ ต้องช่วยกันเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ที่เกิดจากอิทธิพลของลมหนาวอ่อนกำลังลง ทำให้ลมพัดอ่อน ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้ฝุ่นไม่ถูกระบายออกไป

Tag : เกาะติดฝุ่นพิษ ฝุ่นละอองPM2.5 ใช้ชีวิตกับฝุ่น