บิณฑบาตการเมือง : เชิญชวนทุกคนเลือกคนดีไปพัฒนาประเทศ

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 11:16 น.

Views

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของผม อยากทำหน้าที่พลเมืองดี ออกไปใช้สิทธิและเชิญชวนให้ทุกคนเลือกคนดีไปพัฒนาประเทศ"

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

Tag : บิณฑบาตการเมือง