คอลัมน์หมายเลข 7 : เตาเผาขยะเสนา ยังไม่ใช้งาน

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 11:16 น.

Views

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเสนา ยอมรับ หยุดเดินเครื่องเผาขยะ เนื่องจากท้องถิ่นนำขยะไปจ้างฝังกลบที่บ่อขยะมหาพราหมณ์ อำเภอบางบ่อ เพราะค่าจ้างถูกกว่า รวมทั้งเทศบาลเมืองเสนาด้วย
              
โครงการนี้  ผู้บริหารเทศบาลเมืองเสนาในขณะนั้น เสนอแผนงานกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา ใช้เงินแผ่นดินปี  2554 วงเงิน 199 ล้านบาท เบื้องต้นจะดำเนินการเอง เมื่อไม่บรรลุผลจึงจ้างเอกชนดำเนินการ ล่าสุดหยุดเดินเครื่องเผาขยะแล้ว เพราะไม่คุ้มทุน พร้อมทำหนังสือขอคำแนะนำผู้ว่าราชการจังหวัด
              
นายพิศิษฐ์ฝากข้อสังเกตการนำงบประมาณไปต่อยอดอาจเกิดความเสียหายซ้ำอีก
              
น่าสังเกตว่า สตง.เข้าตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2558 แต่จังหวัดยังไม่ได้รับผลการสอบสวน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7