News

โรคหัดระบาดหนักในสหรัฐฯ ผู้ปกครองแห่พาลูกหลานฉีดวัคซีนป้องกัน

เกิดโรคหัดระบาดหนักในสหรัฐฯ ทำให้พ่อ-แม่ และผู้ปกครอง พากันแห่ไปฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับลูก ๆ ของตน

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแพร่ระเบิดของโรค ในสหรัฐฯ เปิดเผยรายงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ ปีนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัดใน 10 รัฐของสหรัฐฯ แล้ว โดย 101 ราย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยว่า ทุกคนจะต้องตื่นตัว และไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อปัองกันโรคหัด เพราะไม่เช่นนั้น จะทำให้สมาชิกในครอบครัวตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคหัด ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดที่จะป้องกันโรคนี้ คือการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคหัดถือเป็นโรคที่น่ากลัวมาก เพราะแพร่ระบาดได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว เช่น หากมีคนใดคนหนึ่งติดเชื้อ และไปอยู่ร่วมห้องกับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคุ้มกันก็จะทำให้คนเหล่านั้นติดเชื้อได้ ซึ่งมีระยะเวลาแสดงอาการ 4 วัน และยังสามารถแพร่ระบาดไปยังคนอื่นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย