เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง กกต.ขอให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

เป็นการพิจารณาคำร้องของ กกต.ที่ขอให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากกรณีการเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค ขัดกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 92 มีการดำเนินการเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หลังใช้เวลาชั่วโมงเศษก็มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย พร้อมแจ้งผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

โดยศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปคือ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น.

ส่วนวิธีการส่งก็ให้เจ้าหน้าที่ศาลเป็นผู้ส่ง ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง และให้ถือว่าส่งโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญนั่งจักรยานยนต์ไปส่งสำเนาคำร้องที่พรรคไทยรักษาชาติเรียบร้อย

การส่งสำเนาคำร้องดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องของพรรคไทยรักษาชาติ ที่ส่งทีมกฎหมายไปยื่นเรื่องขอโอกาสต่อศาลรัฐธรรมนูญในการรับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงเพื่อแก้ข้อกล่าวหา

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง