บิณฑบาตการเมือง : อยากให้พัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

"อยากได้ผู้นำที่เข้ามาพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแม่น้ำลำคลอง ถ้าสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตของคนไทยก็จะดีขึ้น... " เมลดา สุศรี นักแสดง นักร้อง นางแบบ

Tag : บิณฑบาตการเมือง