News

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจน สื่อมวลชน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายประทับใจในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาพบรรยากาศงาน, ภาพการแต่งกายสวยงาม และภาพแห่งความประทับใจ โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากองค์ประกอบของภาพ ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลไม่เกินคนละ 10 ภาพ รวมทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางอีเมล photounairak2018@phralan.in.th ทางเว็บไซต์ https://photounairak2018.phralan.in.th และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด