บูรณาการร่วม 9 จังหวัดภาคเหนือแก้ปัญหาฝุ่นหมอกควัน

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากค่ายกาวิละ : กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ แก้ปัญหาค่าฝุ่น PM2.5 จากหมอกควันไฟป่า เผาตอซัง ฟางข้าว แต่ละพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด...