ฝนหลวงขยายเวลาขึ้นบินลดค่าฝุ่นละออง

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายเวลาขึ้นบินเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ต่อไปอีก 1 สัปดาห์...