คอลัมน์หมายเลข 7 : หาผู้รับผิดสระ อบต.น้ำรึม เก็บน้ำไม่ได้

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. สะท้อนแนวคิดนี้กับ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบจากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ให้ชี้แจงกับคอลัมน์หมายเลข 7 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโครงการสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม จังหวัดตาก ซึ่งขอรับเงินอุดหนุนปี 2557 รวม 3,160,000 บาท และเบิกจ่ายไปหมดแล้วในปี 2558 โดยยอมรับพึ่งทราบข้อมูลว่าโครงการนี้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้และสระเก็บน้ำไม่ได้ 

โครงการนี้ การที่อำเภอเมืองตาก สรุปผล ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดทางละเมิด ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะต้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมสอบสวนด้วย

ส่วนกรณีนายก อบต.น้ำรึม ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วโดยที่ยังไม่ต้องรับผิดใดๆ หน่วยงานตรวจสอบมีสิทธิ์ตรวจสอบต่อไปได้จนมีข้อสรุป

การทำโครงการสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม มีที่มาจากชาวบ้านถวายฎีกา หลังเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในหน้าแล้ง กระทรวงมหาดไทย จึงอุดหนุนงบประมาณให้ อบต.น้ำรึม จ้างเอกชนขุดสระน้ำ แต่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ แล้วเสร็จเปิดใช้งานปี 2558 แต่ไม่เคยเก็บน้ำได้ สตง. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้รับข้อมูลร้องเรียน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาจนถึงขณะนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7