พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เกาหลีใต้เริ่มบังคับใช้กฎหมายพิเศษ แก้ปัญหาฝุ่นพิษ

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 20:13 น.

Views

รัฐบาลเกาหลีใต้ เริ่มบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ในวันนี้ เพื่อหวังลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และกำหนดให้ทางการท้องถิ่นบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินทันที หากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นเกินมาตรฐาน

ทางการเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เตรียมผลักดันการลงนามสนธิสัญญาไตรภาคี ระหว่างเกาหลีใต้, จีน และญี่ปุ่น เพื่อต่อสู้กับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของทั้ง 3 ประเทศ จะร่วมหารือกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะเดียวกัน ในวันนี้รัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มบังคับใช้กฎหมายพิเศษ เพื่อลดและจัดการกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เป็นประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในวันนี้ด้วย โดยได้กำหนดแนวทางให้ทางการท้องถิ่นแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และแหล่งต้นต่อของ ฝุ่นละอองขนาดต่าง ๆ ตลอดจนการหาทางลดปริมาณรถยนต์ดีเซลลง ซึ่งเครื่องยนต์ดีเซล ถือเป็นแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กในเกาหลีใต้ราว 22.1 เปอร์เซ็นต์ และอีกกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นฝุ่นละอองที่ถูกพัดจากจีนเข้าไปทางเมืองอินชอน

กฎหมายฉบับนี้ ยังระบุให้รัฐบาลท้องถิ่น บังคับใช้มาตรการฉุกเฉินทันที หากค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 มีปริมาณมากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อาทิ การลดระยะเวลาทำงานในพื้นที่ก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งต้นตอฝุ่นละอองอื่น ๆ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับสูงถึง 2 ล้านวอน หรือราว 55,000 บาท

Tag : เกาหลีใต้ แก้ปัญหาฝุ่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่น PM25 ค่าฝุ่นละออง PM 25 PM25