พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : เตือนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

ช่วงเจาะสนามเลือกตั้ง วันนี้ ใกล้หมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ติดตามจากคุณชาดา สมบูรณ์ผล

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง 62 เจาะสนามเลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 เลือกตั้งล่วงหน้า ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า